Page 12 - One Squad ICT BV
P. 12

Eindelijk, softwareontwikkelaars met een ondernemerspet, die jouw business
                                              begrijpen en actief meedenken. Je wilt applicaties laten ontwikkelen, maar
                                              welke partij begrijpt jou echt? No-nonsense en geen marketingverhaal,
                                              maar gewoon ‘informele jonge gasten’ die weten wat ondernemers willen.
                                              Een kijk op techniek, maar bovenal ondernemerservaring. We begeleiden
                                              ondernemers met het ontwikkelen van software, apps en zelfs games door
                                              het gehele proces. Van prototyping tot en met het uitrollen. One Squad: Eén
                                              partij en één aanspreekpunt: Innovative support in tomorrow’s IT.

                                              Van concept tot succesproduct
                                              Het begint allemaal bij een idee. Vaak ‘uit het niets’ ontstaan in de vrije uurtjes. Als on-
                                              dernemer ben je dag en nacht bezig met je bedrijf. H`et kan altijd beter en efficiënter.

                                              Hoe werkt dat, softwareontwikkeling?
                                              Software begint bij een prototype, een blauwdruk en een concept dat wordt omgezet
                                              naar een grafische interface om de functionaliteit weer te geven.

                                              In stappen wordt zo’n prototype vervolgens ontwikkeld middels Scrum. In korte itera-
                                              ties worden updates uitgerold waarbij jij als software-eigenaar exact de stappen kunt
                                              volgen.

                                              Een Alpha versie volgt zodra de ruwe basis is ontwikkeld en getest. Al snel volgt een
                                              (public) beta om een selectie van gebruikers de applicatie te laten gebruiken en feed-
                                              back te verwerven.
            Development.                            Dan volgt een mijlpaal: De lancering van de eerste versie. Een stable release kan wor-


                                              den ingezet voor productie. Time for cake, want dat mag natuurlijk gevierd worden!
          We begeleiden ondernemers met het

       ontwikkelen van software, apps en zelfs games

              door het gehele proces.

                                                                    ,
                                                          Innovative support in tomorrow’s IT.       13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17