Page 4 - One Squad ICT BV
P. 4

One 365.                           One Squad levert IT-oplossingen om een ideale werkomgeving in te richten.

                                              Lokale infrastructuren, waar nodig gekoppeld aan cloud-oplossingen zoals
                                              Office 365, of onze dienst One 365. Zo creëren we een flexibele werkplek
                                              (workspace) met alle achterliggende technieken volledig op maat. En volledig
               Je ideale IT-werkomgeving.                  gemanaged.


    One 365 is de online werkplek waarbij je applicaties via een overzichtelijke startpagi- Integratie van applicaties
    na kunt bereiken. One 395 wordt aangeboden vanuit de cloud, waardoor je altijd en  One 365 kenmerkt zich door veelzidige integraties van applicaties. Van bekende
    overal toegang hebt tot documenten, applicaties en data. 365 dagen per jaar, 24 uur  SaaS-applicaties tot zelfs legacy-applicaties. Zo creër je de ultieme werkplek vanuit één
    per dag, op elke locatie, op elk apparaat.                     portaal.

    Wat is One 365?                                   Betaal nooit teveel
    One 365 biedt alles wat een zakelijke werkplek nodig heeft. Het portaal is gebaseerd  One 365 is op basis van pay-per-use. Zo kun je meeveren met krimp of uitbreiding van
    op Microsoft Office 365 en biedt standaardoplossingen zoals Office, opslag, e-mail  je organisatie en betaal je niet meer dan nodig is. Schaal eenvoudig gebruikers op of
    en agenda. In deze online werkomgeving zijn niet alleen standaard applicaties be-  af.
    schikbaar, maar ook lokale applicaties kunnen worden toegevoegd, zoals je CRM- of
    ERP-omgeving. De applicaties worden gepresenteerd als tegels, waardoor je met één  Afgestemd op individuele gebruikers
    druk op de knop toegang hebt tot je apps. Door Single Sign-on zijn data en applicaties  Met One 365 heeft iedere gebruiker een persoonlijk startscherm met de belangrijkste
    na één keer inloggen altijd beschikbaar. Kortom: alles applicaties zijn te integreren,  applicaties tot zijn beschikking. Dit is mogelijk door de unieke rol-gebaseerde appli-
    zowel oud als nieuw. One 365 is beschikbaar op alle apparaten (PC, laptop, tablet,  catietoegang. Maak applicaties beschikbaar voor specifieke groepen of gebruikers.
    smartphone) en vrijwel elk besturingssysteem (Windows, Android, iOS).        Zo behoudt de organisatie de controle over de werkplek en kan de gebruiker snel
                                              aan de slag. Dankzij de gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde interface beschikt
    Voordelen van One 365:                               de omgeving over een heldere structuur. Het startscherm is eveneens aan te passen
                                              door de gebruiker. Zo sluit de werkplek precies aan op de wensen van de organisatie
    Eindelijk echt samenwerken                             en de medewerkers.
    One 365 is gemaakt om effectief samen te werken. Dankzij opties zoals gepersonali-
    seerde werkomgeving, chats, online vergaderingen en filesharing staat het werk nooit  Alle applicaties zijn beschikbaar
    stil.                                        One 365 kenmerkt zich door veelzijdige integraties van applicaties. Niet alleen stan-
                                              daard applicaties zoals Office 365 zijn beschikbaar in One 365. Integratie van specia-
    Werk vanuit één portaal                               listische applicaties, zoals CRm, ERP of EPD-pakketten zijn ook mogelijk. Zelfs sterk
    Applicaties zijn centraal beschikbaar vanuit één portaal. Op de uniforme startpagina  verouderde (legacy) applicaties kunnen gevirtualiseerd worden en beschikbaar wor-
    staan eenvoudige en herkenbare tegels waarmee je met één klik toegang hebt tot alle  den gesteld in One 365. Vanaf elk device, vanaf elk moment kunnen ze geraadpleegd
    applicaties.                                    worden. Bepaal samen met One Squad welke applicaties binnen One 365 beschikbaar
                                              worden.
  4                onesquad                                   Innovative support in tomorrow’s IT.       5
                                                                    ,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9